Art-Now!

JFK + DUŠAN + FUCHS

Společná výstava studentských soutěží FUA TUL, FA ČVUT, FA VUT